ข้าวฮางงอกอินทนิล


ข้าวฮางงอกอินทนิล (ข้าวฮางงอกหอมมะลิ)
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0854572146